Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

1.      Presentation av ny styrgruppsmedlem Arbetsförmedlingen

2.     Utvärdering av Malmökraften

3.      Tidslinje 2019 – tankar och funderingar från Styrgrupp

5.      Reko

6.     Nulägesrapport och resultat Malmökraften

7.      Tolkkostnader

8.     Extratjänster