Finsam blogg

Arbetsmiljöansvaret i samordningsförbund

Nationella rådet har gjort en genomlysning av arbetsmiljöaspekten kring och i samordningsförbund. Nationella rådets arbetsgrupp har tillsammans med arbetsorganisationen Sobona arbetat fram ett stödmaterial som ska stödja parterna och samordningsförbunden.

Medarbetare i samordningsförbund träffar människor som är i behov av samordnande insatser. De som utför arbetsuppgifter för ett samordningsförbunds räkning kan antingen vara anställda i förbundet eller hos någon av medlemsparterna (Med medlemsparter avses Försäkringskassan (FK) Arbetsförmedlingen (AF) kommuner eller landsting/region). Detta medför krav på tydlighet och kommunikation mellan samordningsförbundens chefer och medlemsparternas chefer, avseende vem som ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljön för den enskilde medarbetaren. 

Se metodstödet i sin helhet.