Finsam blogg

Gör din röst hörd

CaMp är ett 2-årigt samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Lärvux. Vi stödjer
människor med olika former av funktionsnedsättning i att närma sig arbetslivet.

Projektet avslutas nu med en utställning, Gör din röst hörd, där alla deltagare, samverkanspartners och vi som jobbat i CaMp delger våra upplevelser och synpunkter i bild och text.

Plats: Stadshuset, Malmö Stad
Tid: 24/1 2019 Kl. 14.00-16.00

Kommunalråd Roko Kursar, öppnar utställningen. Utställningen pågår sedan till den 7:e februari.
Varmt välkomna !

VernissageCaMp