Finsam blogg

Samtal om Regionen fortsätter

Den 15/1 kommer FINSAM presenteras för regionledningen bland annat med utgångspunkt från det som under året förbunden i Skåne har jobbat tillsammans med Region Skånes huvudkontor för att förtydliga regionens tankar kring vad de vill uppnå med sitt engagemang i FINSAM. Bland annat har följande jobbats fram som fokusområden:

• Utifrån de lokala FINSAM förbunden utbilda vårdcentraler och psykiatrin i/om FINSAM och de medverkande parterna
• Rehabkoordinatorernas möjligheter att göra ett bra jobb.
• Stödresurser mot vårdcentralerna och psykiatrin för att sprida kunskap om FINSAM

Läs nedanstående länk för hela arbetet som gjorts under året

5Utvecklings-ochfoku...