Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Följande avhandlades:

Dagordning Styrgruppsmöte Malmökraften 181207

      1)     ISF - uppdatering

2)     Uppföljning Region Skåne

4)     Mål Region Skåne - återkoppling

5)     Nulägesrapport Malmökraften

6)     Resultat