Finsam blogg

CaMp avslutar med sista styrgruppsmötet

Agendan för dagen var:

  1. Nuläget i CaMp
  2. Fråga/förslag från Camp att avsluta styrgruppens arbete
  3. Kreativt arbete kring nedanstående frågor:
  • Hur har ni upplevt samarbetet med CaMp ? 
  • Vilket värde har CaMp tillfört för er verksamhet ? 
  • Vad upplever ni att CaMp tillfört er/era klienter/ patienter ? 
  • Vilka konsekvenser ser ni av att CaMp inte längre kommer att finnas kvar ? 
  • Annat ni vill tillägga ?