Finsam blogg

Avanti styrgrupp

Följande avhandlades:

  1. Föregående protokoll
  2. Lägesrapporter resp. organisation
  3. Inflödet
  4. Ny tertialrapport
  5. Driftsfrågor