Finsam blogg

Kunskapslyft rullar vidare

Syftet med kunskapslyften är att få träffa professionella i andra organisationer och genom att tillsammans lösa två case lära känna varandras organisationer och få ett tänk kring hur samverkanslösningar kan se ut i praktiken. Idag deltog 40 personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö Stad, Psykiatrin Malmö/Trelleborg och personer med egenupplevd erfarenhet av sjukdom och myndighetskontakter.

Se uppföljningarna av föregående kunskapslyft:

12/4 och 18/5 Uppföljning

26/10          Uppföljning

 

clarion