Finsam blogg

REKO samarbete fortsätter efter finansiering upphör från FINSAM

From den 1/1 2019 kommer samarbetet fortsätta enligt ett avtal som håller på att färdigställas och FINSAM kommer få en roll som sammankallande för både arbetsgrupp och styrgrupp för samarbetet.

rs_webb             forsakringskassans_l...