Finsam blogg

Styrgruppsmöte Aktivtetscenter

Dagordningen var enligt följande:

  1. Styrgruppsrapport
  2. Nytt ordförandeskap i styrgruppen
  3. Ny tertialrapportering
  4. Hur vill vi använda våra styrgruppsmöten
  5. Lägesrapport respektive organisation
  6. Övrigt