Finsam blogg

Regional nätverksträff FINSAM Skåne

Dagordningen var enligt följande:

 

Aktuellt i förbunden

Presentation om Samordningsförbundet NNV Skåne 

Gemensam dialog kring hur vi arbetar med beredningsgrupper i förbunden