Finsam blogg

Verksamhetsplan FINSAM i Malmö 2019

I denna fastslås visionen för 2019  ”Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier”.

Finsam i Malmö skall vara en organisation som verkar för att Malmöbor med behov av samordnad rehabilitering kommer i arbete och studier. Förbundet skall till sin karaktär vara utåtriktat och utforskande med fokus på att förbättra och utveckla samverkan.

Målen för året är:

  • Att verka för att skapa och upprätthålla stabilitet, effektivitet och förutsägbarhet i samverkansarbetet i frågor som rör arbetslivsinriktad rehabilitering i Malmö.
  • Skapa ett ökat samarbete med hälso- och sjukvården
  • Att öka kunskapen om samverkan och parternas olika uppdrag, arbetssätt och organisation
  • Malmöbor som deltar i FINSAM insatser kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.

Verksamhetsplan FINSAM 2019

Budget2019