Finsam blogg

Styrelseprotokoll 20 nov 2018 underskrivet

Följande stod bland annat på dagordningen:

  • Uppföljning verksamhetsplan – årshjul och effekter
  • SUS rapport oktober
  • Slutrapport kunddriven verksamhetsutveckling
  • Verksamhetsplan och budget 2019
  • Frågor från styrelsen till insatserna utifrån tertialrapportering 3 2018

Läs protokollet här!