Finsam blogg

Centrala Östergötlands samordningsförbund besöker Malmö

Tre medarbetare från Centrala Östergötlands samordningsförbund besökte FINSAM i Malmö. Agendan för dagen var "Tjänster i veckan" och Tjänstedesign. Detta mynnade ut i diskussioner kring att skapa värde, relevans och mätbarhet kring samordningsförbunden utifrån just tjänstedesign. Läs mer om Centrala Östergötlands samordningsförbunds arbete med tjänstedesign.

 

CentralaÖstergötland