Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Agendan för dagen var:

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, och deras utvärderingsuppdrag

Region Skånes roll i Malmökraften

Rapport från Försäkringskassans medarbetare

Nulägesrapport Malmökraften

Resultat Malmökraften

Handlingsplan Malmökraften