Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Dagordning styrgruppsmöte Malmökraften 180928

Plats Ubåtshallen, kl, 8,30-10,30

1)      Ny projektledare presenteras

2)     Rapport från Försäkringskassans medarbetare.

3)     Rapport från projektet/resultat

4)     Organisationsjustering

5)     Rehabkoordinators roll i projektet, förslag från reko

6)     ISF – var är vi?