Finsam blogg

Malmökraften presenteras på egen informationssida.

 

Ett unikt samarbete mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne. Malmökraften innebär att göra det enklare för Malmöbor i kontakten med de olika myndigheterna, snabbare hantering av ärenden, mindre byråkrati och tydligt fokus på att hjälpa arbetssökande till arbete eller utbildning.
 
Läs mer på Malmökraften