Finsam blogg

FINSAM stöttar Kunddriven verksamhetsutveckling efter insatsen tar slut

Under styrgruppsmötet idag beslutades att FINSAM fortsätter att följa arbetet med detta förbättrade arbetssätt för att stödja arbetet med implementeringen av detta i bägge organisationerna.

Se tertialrapporten för Kunddriven verksamhetsutveckling: Kunddrivenrapport