Finsam blogg

Media uppmärksammar Malmökraften

Läs artiklarna här: 

Sydsvenska dagbladet

Skånska dagbladet