Finsam blogg

Malmö pilotkommun för myndigheter som kraftsamlar mot arbetslösheten

Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne går nu samman i gemensamma team för att hjälpa arbetslösa Malmöbor med rätt insatser. Under försökstiden med start nu fram till slutet av 2019 ska 4 000 arbetssökande från jobb- och utvecklingsgarantin, personer som varit utan arbete en längre tid, matchas mot arbete eller utbildning.

Modellens mål är att minst 1 500 personer ska gå till arbete eller utbildning efter att ha deltagit i Malmökraften.

Att gemensamt kraftsamla mot arbetslösheten är centralt för Malmös fortsatta utveckling och företagens tillväxt. Berörda myndigheter har tidigare gjort sitt yttersta utifrån respektive förutsättningar, men parallella insatser har inte alltid varit det mest effektiva för att Malmöborna snabbt ska lösa sin situation.

Genom att samla expertisen får varje arbetssökande fler vägar till arbete, med relevant stöttning hela vägen. För myndigheterna som samarbetar i Malmökraften ger arbetet också nya kunskaper för framtiden.

– Jag har länge slagits för att åtgärderna mot arbetslösheten måste anpassas efter Malmöbornas behov. Med de här parterna i samlad styrka får vi helt nya förutsättningar att få fler Malmöbor i arbete. Jag har goda förhoppningar, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– För att kunna ge bästa stöd till vissa grupper av arbetssökande krävs att vi tillsammans med andra kan göra större och kraftfullare satsningar. Att fyra myndigheter ställer sig bakom ett gemensamt mål och vill kraftsamla för att sänka Malmös arbetslöshet är ganska unikt och det känns väldigt positivt, säger Aleksandra Garbeska, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen i Malmö.

– Vi vet av erfarenhet att samverkan runt individen ger effekt men har haft svårt att få till stånd samverkan i en större skala. Med Malmökraften har vi fått en unik möjlighet att samlokalisera medarbetare från alla parter. Vilket kommer att underlätta betydligt för många av de Malmöbor som vi idag har kontakt med, säger Maria Norrby, avdelningschef, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning.

– Samverkan är nödvändig för att stödja individen åter till arbete, säger Ann Walestrand, samverkansansvarig för Försäkringskassan i Malmö.

– Finsam i Malmö ser Malmökraften som en möjlighet för många Malmöbor med behov av kontakt med flera myndigheter samtidigt att komma i arbete. Detta sker genom att förstärka de strukturer kring samverkan som etablerats i Malmö, säger Mikael Jung, förbundschef, Finsam i Malmö.

 

För ytterligare information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Anders Malmström, politisk sekreterare, anders.malmstrom@malmo.se, 0768-707952
Aleksandra Garbeska, 010-486 33 21
Maria Norrby, 0729-822957
Ann Walestrand, 070-282 28 59, ann.walestrand@forsakringskassan.se
Mikael Jung, 0734-200150

Fakta
• Hälften av deltagarna i Malmökraften har försörjningsstöd.
• 300 deltagare har varit långtidssjukskrivna.
• Teamen med personal från Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Försäkringskassan är placerade tillsammans i Arbetsförmedlingens lokaler på Kungsgatan. Rehabkoordinatorerna från primärvården är placerade på fyra vårdcentraler men jobbar minst 1-2 dagar per veckan på Kungsgatan.
• Malmökraften finansieras av samordningsförbundet Finsam, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
• Malmökraften pågår till och med 2019 och utvärderas av statliga Inspektionen för socialförsäkringen