Finsam blogg

Pressträff om Malmökraften

Att gemensamt kraftsamla mot arbetslösheten är centralt för Malmös fortsatta utveckling och företagens tillväxt.

Berörda myndigheter har tidigare gjort sitt yttersta utifrån respektive förutsättningar, men parallella insatser har inte alltid varit det mest effektiva för att Malmöborna snabbt ska lösa sin situation.

Vid pressträffen presenteras en ny modell med fokus på praktiska lösningar anpassad efter Malmöbornas behov, för att få fler i arbete.

Tid: Tisdagen den 12 juni kl 9.00
Plats: Arbetsförmedlingen, Gustav Möllers Gata 13, bottenvåningen, lokal: Generalen

Medverkande:
• Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö
• Aleksandra Garbeska, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen i Malmö
• Maria Norrby, avdelningschef, Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning
• Ann Walestrand, samverkansansvarig för Försäkringskassan i Malmö
• Primärvården i Region Skåne
• Mikael Jung, förbundschef, Finsam i Malmö

Föranmälan är inte nödvändig. För ytterligare information, kontakta:
Anders Malmström, politisk sekreterare, Malmö stad, anders.malmstrom@malmo.se, 0768-707952