Finsam blogg

Första styrgruppsmötet för Malmökraften 2020

Malmökraften har blivit beviljat pengar från ESF för 2020-2022 och kommer inleda året med en förberedelse- och analysfas. Därför kommer styrgruppen träffas cirka en gång i månaden för att besluta om riktning kring uppstarten av projektet.

Idag träffas styrgruppen för första gången för att få en presentation av läget kring uppstarten från projektledningen.