Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Årets sista styrgruppsmöte var i formen av en lärande workshop med handläggare och projektledning med fokus på att ta vara på lärdomar från Malmökraften från 2018-2019.

En presentation gjordes utfrån Malmökraften kring:

Gruppers utveckling
Målgrupp
Uppföljning
Utvärdering
Metodstöd
Avslutande diskussion

Sedan fick deltagarna diskutera kring följande frågor:

* På en skala från 1-10 hur bra tycker du Malmökraften 1.0 varit?
* Vad behöver Malmökraften 2.0 göra för att du ska svara att det är ett snäpp bättre om två år?
* Vilket av detta är du villig att bidra med och på vilket sätt?