Finsam blogg

Samordningsförbundet i Uppsala besöker Malmökraften

Efter att ha hört om Malmökraften på SKLs idékonferens i september kontaktade Samordningsförbundet i Uppsala län FINSAM i Malmö med en önskan om att veta mer om Malmökraften. Den 26-27 november diskuterade förbundschefen i Uppsala, arbetsmarknadsdirektören och stabschefen på Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun nuvarande arbetsmarknadsläges påverkan på kostnaderna för ekonomiskt bistånd och hur en gemensam satsning som Malmökraften kunde komma till samt vad den kan bidra med.

uppsala