Finsam blogg

Regionalt nätverk FINSAM i Skåne

Idag träffades förbunden i Skåne och sammanfattade året med följande program uppe hos Söderåsens program där vi bland annat fick en intressant dragning från detta förbund kring hur de visat på hur de kan räkna hem kostnaderna i samordningsförbundet.

  • Presentation av Söderåsens samordningsförbund 
  • Laget runt, vad är på gång i respektive förbund
  • Sammanställning av aktiviteter i Finsam Skåne 
  • Rapport från möte med företrädare för Region Skåne
  • Förslag på insatser där flera förbund samverkat.
  • Rapport från träff med förbundschefer och förbundsordföranden
  • Malmökraften - hur kan samordningsförbunden jobba med ESF

söderåsen