Finsam blogg

Tilldelning från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för 2020

Statens representanter har beslutat om tilldelning av pengar till FINSAM i Malmö för 2020. FINSAM i Malmö tilldelas 14,1 Mkr från staten vilket innebär en total tilldelning på 28,2 Mkr. Detta är en ökning på 800 000 kr från föregående år.