Finsam blogg

Styrgrupp för Malmökraften

Styrgruppen för Malmökraften träffades idag inför avslut av Malmökraften 1.0. Följande var på agendan:

  1. Nulägesrapport + resultat
  2. Malmökraften 2.0