Finsam blogg

Revisorerna träffas kring delårsredovisningen

Det nya revisorskollegiet bestående av förtroendevalda från Malmö stad, Region Skåne och KPMG träffades för första gången kring delårsredovisningen 2019.

Läs delårsrapporten här: Delårsrapport2019