Finsam blogg

Maria Malmös Tramadolprojekt rundar av

Idag hade Tramadolprojektet på Maria Malmö finansierat av FINSAM i Malmö sitt sista referensgruppsmöte. Referensgruppen diskuterade på vilket sätt projektet gjort avtryck för såväl Malmöbor i behov av stöd och på strukturerna kring unga Malmöbor med behov av stöd från flera aktörer.

En slutrapport kommer presenteras i oktober.

tabletter