Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Idag har Malmökraften styrgrupp. Frågor för dagen är:

  • Ansökan till ESF
  • Resultat
  • SKL idekonferenserna