Finsam blogg

Malmökraften presenterar sig på SKLs Idékonferens En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad 23/9 och 27/9

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.

På årets konferens presenterar styrgruppsmedlemmar och projektledning Malmökraften för ca 600 kollegor från Sveriges kommuner och Arbetsförmedlingen vid två tillfällen.

Programmet är följande:

  • Samverkan och nya förutsättningar inom arbetsmarknadspolitiken
  • Malmökraften – frågor och svar kring samverkan inom den framtida arbetsmarknadspolitiken
  • Lyssna på resan om hur ett riktigt bra samarbete mellan kommun och arbetsförmedling får människor att växa!
  • Samverkan utan geografisk närvaro – Visst kan det fungera!
  • Avvakta eller utveckla i osäkra tider? – I Växjö utvecklar vi samverkan med arbetsgivare och arbetssökande i fokus!
  • Nyttja varandras styrkor! Hur Luleå kommun och Arbetsförmedlingen samverkar för individen, arbetsgivare och den egna organisationens utveckling. Konkreta exempel på samverkan
  • Samverkan utanför comfortzonen
  • Arbetsmarknadspolitiken idag

SKLL