Finsam blogg

Maria Malmö Tramadol avslutar med stor konferens kring missbruk

Missbruk bland barn, unga och unga vuxna

Kartläggning och forskning om ett komplext problem. Under dagen kommer du att få höra kliniker och forskare föreläsa kring frågor som:

* Vad säger den senaste forskningen om missbruk bland barn, unga och unga vuxna?
* Vilka trender och tendenser ser vi?
* Vad vet vi om tramadolmissbruk?
* Gaming - en ny beroendediagnos
* Hur motiverar vi när ingen motivation finns?
* Hur fungerar heldygnsvård för missbrukande ungdomar?
* Vad ser vi för framtida utmaningar kring ungdomar och missbruk?
 

VÄLKOMNA!

datorspel