Finsam blogg

Regionalt nätverk i FINSAM träffas i Eslöv

Det regionala nätverket för FINSAM i Skåne träffas i Eslöv idag. Följande står på agendan:

  • Länsstyrelsen besöker FINSAM Skåne och pratar funktionshinderuppdrag
  • Tranquist utvärdering presenterar processledarutbildning
  • Region Skåne ställer fråga kring systematisering av arbetssätt med FINSAM i Skåne utifrån sina nya riktlinjer