Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Idag träffas styrgruppen för Malmökraften. Bland annat kommer Sweco berätta om sin utvärdering. Dagordningen är som följer:

1) Sweco utvärdering
2) Nuläge fortsättning Malmökraften
3) Nulägesrapport+ resultat 
4) Övriga frågor

Läs Swecos rapport här!