Finsam blogg

Rapport från SWECO

Sweco har lämnat sin rapport om Malmökraften. Uppdraget var att besvara två frågor:

  • Hur jobbar handläggarna i Malmökraften jämfört med ordinarie verksamhet? 
  • Vad är de deltagande organisationernas upplevelse av vilket värde Malmökraften skapat när det gäller samverkan i Malmö?

Ta del av rapporten från Sweco här!