Finsam blogg

Malmökraften med på SKL konferens i september

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via lärande exempel från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser.

På årets konferenser läggs fokus på samverkan och kommunernas framtida roll utifrån nya förutsättningar inom arbetsmarknadspolitiken. Bland annat delges exempel på nuvarande och framtida samverkan, men även information och diskussion om regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen och dess konsekvenser. Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning.

Läs mer om konferensen här!