Finsam blogg

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag har styrgruppen för Malmökraften sitt första styrgruppsmöte efter sommaren. Dagordning är följande:

  • Nulägesrapport resultat
  • Diskussion kring arbetet med ansökan om en förlängning via ESF