Finsam blogg

Malmökraften på Finsam.se

Efter måndagens seminarium blev Christina Koch intervjuad av FINSAM.se om Malmökraften. Ta del av intervjun och ett filmklipp nedan. 

Måndagens frukostseminarium Almedalen

Vi har lärt oss mycket av samarbete Malmökraften inledde Finsams frukostseminarier på måndagen med en nästan fullsatt lokal.

 – Upplägget liknande ett av våra styrgruppsmöten i projektet, där dess fem olika parter beskrev de utmaningar de sett men också vinsterna och fördelarna, berättar Christina Koch, Arbetsförmedlingschef i Malmö.

På seminariet deltog också politikerna Solveig Zander och Elisabeth Björnsdotter Rahm från socialförsäkringsutskottet.

– De tyckte om vårt upplägg eftersom vi omsätter våra medel i det och det är projekt med många deltagare som hittills lett till att många får jobb.

Projektet startade i mars 2018 och består av Arbetsförmedlingen, Region Skåne, primärvård, Försäkringskassan och arbets- och socialförvaltning i Malmö stad. Idag har över 600 personer kommit till arbete eller reguljära studier.

Den första tiden handlade mycket om att få samerkan mellan parterna som sitter samlokaliserade i Arbetsförmedlingens lokaler i Malmö att fungera.

– Det är unikt på många sätt. Det är första gången som vi arbetat tillsammans på ett brett operativt sätt med samma kunder under samma tak; säger Christina Koch.

Samtidigt som det också funnits olika problem.

– Eftersom det var första gången som vi samarbetar nära primärvården fanns det bland annat problem kring sekretesslagstiftningen som skiljer sig från andra myndigheters. Det handlar om vilken information som de får dela med handläggare och socialsekreterare.

Även samarbetet med Försäkringskassan har sett annorlunda ut:

– Det är första gången vi arbetar med personer från Försäkringskassan som står längre från arbetsmarknaden, än de som vi normalt arbetar med. Vi ser att våra regler krockar med varandra eftersom det en saknas nationell lagstiftning som stödjer samarbetet.

Mycket av den första tiden handlade om att kartlägga vad problemen består i.

– Svårigheterna har lett till en större förståelse. Det gör att samarbetet kommer att fungera mycket bättre i framtiden eftersom vi fått möjlighet i att sätta oss in i varandras verklighet. Vi har aldrig tidigare arbetat så här nära och djupt med varandra, säger Christina Koch.

Nu arbetar de för att kunna förlänga projektet efter årsskiftet eftersom samtliga aktörer ser att det ännu inte nått ”dess fulla potential” säger Koch.

– Det tar tid att bygga den här typen av samverkan, samtidigt ser vi redan nu att det har stor effekt.

Se också videointervju med Christina Koch