Finsam blogg

Malmökraften körde styrgruppsmöte på Almedalen

Inför publik körde Malmökraften sista styrgruppsmötet innan sommaren på Almedalen i Visby. Som gäster i panelen efter hade vi riksdagsledamöterna Solveig Zander(C)  och Elisabeth Björnsdotter Rahm(M) från socialförsäkringsutskottet. Dagordningen var som följer:

styrgruppM

Efter presentationen fick FINSAM i Malmö möjlighet att presentera sig för besökare i FINSAM tältet i hamnen och styrgruppen gick runt i folkvimlet och presenterade Malmökraften.

almedalen2019