Finsam blogg

Nytt revisorskollegie för FINSAM träffas

Ny revisor för statens del har handlats upp. KPMG tog hem uppdraget. Idag träffas KPMG, regionens och stadens revisorer för att planera årshjulet kring revisionen av FINSAM i Malmö.

kpmg