Finsam blogg

Projekten i FINSAM träffas och diskuterar höstens utmaningar

Styrelsen i Finsam har beslutat att projekten ska träffas fyra gånger per år under ledning av kansliet med syfte att lära av varandra. Detta ska i sin stödja att flera  Malmöbor som deltar i FINSAM insatser kommer i arbete/till studier eller bryter rundgången i sin rehabilitering.

målupp