Finsam blogg

FINSAM i Malmö på Almedalen med Malmökraften

Malmökraften presenterar sin kraftsamling för långtidsarbetslösa den 1/7 på Almedalen. Representanter från förbundets alla medlemmar kommer ha ett styrgruppsmöte på scen och presentera resultat, diskutera utmaningar, framgångar och ett önskat framtida läge.

Malmökraften är ett projekt mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne. Totalt erbjuds 3500 långtidsarbetslösa Malmöbor som är inskrivna i jobb- och utbildningsgarantin ett helhetsstöd från myndigheterna. Hälften av de inskrivna har försörjningsstöd och 300 personer är långtidssjukskrivna.

Totalt finns det tio team som sitter samlokaliserade i Malmö. Förutom teamen finns också andra stödpersoner på plats, totalt arbetar 40 personer med att hitta unika lösningar för varje individ. Målet är att 1500 ska få ett arbete.

Lyssna gärna på podden Vet Ni!! om Malmökraften här!

Under seminariet kommer vi att framförallt fokusera på vad det är som Malmökraften gör – vad är skillnaden mot hur myndigheterna brukar arbeta. Vad händer när myndigheterna sitter samlokaliserade och hur kan vi stötta individer att själva se sina förmågor?

gotland