Finsam blogg

Region Skåne samlas kring FINSAM

Region Skåne har idag haft en FINSAM-nätverksträff kring "Region Skåne som part i FINSAM och styrelsernas roll". Ett trettiotal förtroendevalda och förbundscheferna i Skåne träffades och diskuterade de rekommendationer som kommit fram utifrån Annette Linanders, Regionstyrelsens förste vice ordförande, samtal med Skånes alla förbund i vår.

Nya rekommendationer
Presentation av regionstyrelsens nya rekommendationer till regionens representanter i förbunden.

FINSAM-projekt för Region Skåne
Projekt där Region Skåne ingår och som kan implementeras i ordinarie verksamhet.

rs_webb