Finsam blogg

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen definierar problem

 

Förstärkt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Samarbetet mellan myndigheterna syftar till att ge medborgarna bästa möjliga service och stöd i övergången mellan sjukförsäkringen och arbetslivet. 

Idag träffades chefer och handläggare från Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens förstärkta samarbete och diskuterade hur de skulle kunna utveckla det förstärkta samarbetet i Malmö. De definierade ett problem "Vägen till arbete och studier är för lång för sjukskrivna arbetslösa Malmöbor". Detta problem kommer presenteras för FINSAMs styrelse i september.