Finsam blogg

Problematiskt datorspelande

På uppdrag av Region Skåne och Malmö stad via Maria Malmö har FINSAM gjort en kunskapssammanställning kring problematiskt datorspelande. FINSAM i Malmö fick under våren 2019 en förfrågan från styrgruppen för Maria Malmö att ta fram en rapport om problematiskt datorspelande. Bakgrunden är diagnosen ”gaming disorder” som finns med i WHO:s internationella sjukdomsklassifikation ICD-11. Enligt planeringen träder ICD-11 i kraft den 1 januari 2022.

I den uppdragsbeskrivning som gavs av styrgruppen för Maria Malmö fanns en önskan att frågan skulle belysas brett och inkludera frågor som rör förekomst, riskgrupper, behandling, olika begrepp och diagnoskriterier och en allmän presentation av forskningsläget kring problematiskt datorspelande. En kartläggning av situationen i Malmö skulle också genomföras.

Ta del av hela rapporten här! 

datorspel