Finsam blogg

Metodstöd Avanti

Under våren har FINSAM tillsammans med Avanti tagit fram ett metodstöd för Avanti.

Inledning

"Till Avanti kommer arbetslösa Malmöbor med krigsrelaterade trauman och/eller migrationsrelaterad stress, ofta med låg utbildningsbakgrund och med väldigt bristfälliga kunskaper i det svenska språket. Trots en svår målgrupp avslutas många av deltagarna på Avanti till arbete eller studier. Hur lyckas man nå så bra resultat? Och hur gör man för att få samverkan att fungera? Alla som arbetat med samverkan i allmänhet och samverkansprojekt i synnerhet, vet ju att det kan uppstå skav och konflikter när olika organisationer och professioner ska samverka. Olika utbildningsbakgrunder, professioner och regelverk gör det ofta svårt att uppnå samsyn i viktiga frågor. Detta metodstöd syftar till att belysa dessa och andra frågor kopplade till Avantis verksamhet."

 

Läs hela metodstödet här Metodstöd-Avanti ! 

 

MetodstödsAvanti