Finsam blogg

Nationellt SUS nätverk möts

Det nationella nätverket för SUS träffades idag och diskuterade bland annat frågan kring underrapportering i SUS. Följande diskuterades:

 

  • Hur kan SUS nätverket synas mer?
  • SUS 3.0?
  • Behov av samtal med Nationella rådet kring:

     * Vad vill man (regering, parterna och lokala nivån) kunna se i SUS?

     * Vad är det som ska rapporteras in?

     * Vad tror man saknas, vad underrapporteras?

  • Hur kan processen kring indikatorerna komplettera SUS?
  • Finns någon uppföljning av deltagarnas hälsa som kan kopplat till SUS?

Vill ni veta mer om SUS passa på att gå in och titta på filmen om SUS på www.finsam.se där vi har representation från Malmö via Aktivitetscenter och Avanti.