Finsam blogg

Styrgrupp Malmökraften

Idag kommer styrgruppen för Malmökraften att träffas. Följande står på dagordningen:

1)      Nulägesrapport och resultat
2)     Utvärdering uppdatering
3)     Sammanfattning och återkoppling från mötet 8 maj
4)     Almedalen 2019 – planering
5)     Önskat läge 2020?