Finsam blogg

Referensgrupp Maria Malmö pratar om slutkonferens i september

Projektledarna föredrog nuläget i projektet. Bland annat visades på att interna processer utvecklats under Tramadolprojektets gång samt att den föreläsning som tagits fram om ungas missbruk kring Tramadol tagits in i Malmö stads intern utbildning.

Referensgruppen diskuterade också den slutkonferens som planeras den 20/9. Konferensen kommer handla om "Missbruk bland barn, unga och unga vuxna", Kartläggning och forskning om ett komplext problem. Målgruppen är:Politiker, verksamhetsledning samt yrkesutövare inom offentlig sektor i Malmö. Anmäl Er till konferensen på denna länk! InbjudanMissbrukhosb…

Tramadolkonferens