Finsam blogg

Styrgrupp i Malmökraften

Idag träffas styrgruppen i Malmökraften. Följande står på dagordningen:

1)     Lägesrapport + resultat

2)     Reko 

3)     Utvärdering

4)     Sammansättning av målgrupper i projektet

5)     Önskat läge 2020?